Haridusselts "Vabadus Õppida"

Tere tulemast!

Haridusseltsi “Vabadus Õppida” eesmärgiks on sotsiokraatlikel põhitõdedel toimiva kogukonna ühendamine ja hoidmine, kus on vabadus õppida võimalikult loomulikus keskkonnas.

Selle eesmärgi täitmiseks on hetkel käsil kogukonnakeskuse loomine, kus saaksid koos tegutseda erinevad põlvkonnad, pakutakse tuge koduõppel olevatele lastele ja toimiks lastehoid. Tulevikus loodame avada kooli.

Seltsi eesmärgi elluviimiseks tegutsevad seltsi all erinevate valdkondaga seotud ringid. Iga ring sõnastab autonoomselt, lähtuvalt seltsi üldisest eesmärgist, oma eesmärgi ja liikmeks saamise tingimused.

Võluring – koondab enda alla kõiki demokraatliku hariduse huvilisi. Siia kuuluvad lisaks seltsi liikmetele ka vabatahtlikud (ei pea olema seltsi liikmed, aga peavad panustama samaväärselt). Eesmärgiks on sotsiokraatlikel põhitõdedel toimiva kogukonna ühendamine ja hoidmine, kus on vabadus õppida võimalikult loomulikus keskkonnas.

Juhatuse ring – seltsi juhtimisega tegelev ring. Juhatuse ringiga on seotud kaks alamringi:

  1. Kooliring – koondab enda alla kooli loomisest huvitatud seltsi liikmed. Eesmärgiks on enesejuhitud õppest (Sudbury mudel) ja Hollandi demokraatlikest koolidest (sotsiokraatia ja konfliktide lahendusring) inspireeritud keskkonna loomine Tartus. Kooliringi alla kuulub omakorda üks alamring:
    1. 1 Konfliktide lahendamise ring – eesmärgiks tutvuda samanimelise Hollandi mudeliga ning rakendada seda meie kogukonnas.
  2. Hoiuring – koondab enda alla lastehoiu loomisest huvitatud inimesi.

Meie organisatsiooni ülesehitus on inspireeritud sotsiokraatiast ning Prantsusmaa EUDEC’i haru struktuurist.
Sotsiokraatias on kõige olulisemad väärtused EFEKTIIVSUS ja VÕRDVÄÄRSUS. Tegemist on lameorganisatsioonide juhtimise viisiga, kus struktuur ei ole hierarhiline.

Lisaks toimuvad Vaimujõu koosviibimised, perepäevad ja filmiõhtud. Kõik üritused on leitavad kalendrist.
Vastavalt vajadusele antakse välja uudiskirju.

EUDEC

Haridusselts “Vabadus Õppida” on Euroopa demokraatlike koolide ühenduse EUDEC liige.

Create your website at WordPress.com
Alustamine
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close